Previous
Next

Nastoletni motorowerzyści uciekali przed policją

13 i 16-latek kierujący motorowerami nie zatrzymali się do kontroli drogowej.  Młodszy został zatrzymany po pościgu, a starszy w miejscu zamieszkania. Obaj nie posiadali uprawnień do kierowania jednośladem. Sprawa nastolatków trafi do sądu rodzinnego.  

Wczoraj (15 marca br.) przed godziną 16, policjanci z Komisariatu Policji w Szczawnicy podczas patrolu miejscowości Sromowce Wyżne zauważyli dwóch nastolatków kierujących motorowerami, z których jeden jechał bez kasku ochronnego. Funkcjonariusze wydali sygnał do zatrzymania pojazdów do kontroli drogowej. Nastolatkowie zlekceważyli polecenie policjantów, przyspieszyli i odjechali. Funkcjonariusze natychmiast podjęli pościg za uciekinierami. Po krótkim pościgu zatrzymali jednego z nich. Okazało się, że motorowerem kierował 13-latek, który nie posiadał do tego uprawnień. Po chwili, w miejscu zamieszkania funkcjonariusze zastali drugiego uciekiniera. Był to16-latek, który  również nie posiadał uprawnień do kierowania jednośladem. Dodatkowo motorower, którym jechał nie był dopuszczony do ruchu i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. 13 i 16-latek zostali przekazani pod opiekę swoim opiekunom.

 Nieletni odpowiedzą za kierowanie pojazdem bez uprawnień i niezatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej. Sprawą nieletnich zajmie się sąd rodzinny. Zgodnie z nowelizacją ustawy wobec nieletniego sąd rodzinny może zastosować środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze. Środkami wychowawczymi jest upomnienie, zobowiązanie do określonego postępowania, nadzór odpowiedzialny rodziców albo opiekuna nieletniego, nadzór organizacji społecznej, nadzór kuratora sądowego, skierowanie do ośrodka kuratorskiego, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, przepadek przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego, umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej, umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym. Natomiast środkiem leczniczym jest umieszczenie w zakładzie leczniczym, a środkiem poprawczym jest umieszczenie w zakładzie poprawczym.

Ponadto zgodnie z art. 96 kodeksu wykroczeń właściciel, posiadacz lub użytkownik, który dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę nie mającą wymaganych uprawnień, bądź w nienależyty sposób zabezpiecza taki pojazd umożliwiając jego użytkowanie, podlega każe grzywny w wysokości 300 zł. Z uwagi na brak ubezpieczenia jednego z jednośladów policjanci powiadomią również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Małoletni, jeżdżący motorowerami czy quadami to poważne zagrożenie – nie tylko dla nich samych, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Brak nadzoru, odpowiedzialności i rozsądku ze strony dorosłych może doprowadzić do tragedii. Prawo jazdy kategorii AM przeznaczone jest dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego (od 14 lat) i uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim.

To rodzic, opiekun powinien nauczyć swoje dziecko odpowiedzialności i przestrzegania przepisów już od najmłodszych lat. Przygotujmy swoje dzieci do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Pamiętajmy, że każdemu zatrzymanemu kierowcy bez uprawnień sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat, a grzywna wynosi od 1 500 złotych nawet do 30 000 złotych. W przypadku, kiedy kierowca zdecyduje się na jazdę w czasie obowiązywania sądowego zakazu wtedy odpowie za przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego.

źródło: Małopolska Policja

Shares
Previous
Next