Previous
Next

Muzeum Zamkowe w Niedzicy ma 60 lat !

Muzeum Zamkowe rozpoczęło swoją działalność już w 1963 roku – wtedy to po latach intensywnych prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich udało się udostępnić zamek zwiedzającym.

W obrębie stałych ekspozycji muzealnych znalazły się wówczas wnętrza zamku górnego z kazamatami, ekspozycja historyczna w izbach parteru oraz ekspozycja etnograficzna na piętrze „murowańca”. Turyści podziwiali zachowane, autentyczne fragmenty zamku górnego z sienią gotycką prowadzącą na dziedziniec ze studnią, kaplicę z cysterną na wody opadowe.

Z biegiem lat, wraz z dalszymi pracami konserwatorsko – adaptacyjnymi Muzeum zmieniało się. Udostępnione zostały tarasy widokowe, w 1998 roku ekspozycja etnograficzna została przeniesiona do zabytkowego Spichlerza, rozszerzono trasę zwiedzania o komnaty zamku średniego, a w 2006 roku otwarto Wozownię, usytuowaną w pobliżu zamku.

źródło: Muzeum w Niedzicy

Shares
Previous
Next