Previous
Next

Młodzież z Trybszu, Łapszanki i Łapsz Wyżnych wzięła udział w akcji na rzecz środowiska

Młodzież z Gminy Łapsze Niżne wzięła udział w organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę!”, która ma zwrócić uwagę na problem pozostawiania śmieci na terenach rekreacyjnych i turystycznych: w lasach, parkach krajobrazowych i na szlakach zielonej Małopolski.

21 i 22 kwietnia zorganizowano zajęcia edukacyjne poświęcone ochronie środowiska, w których wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w Trybszu, Łapszance i Łapszach Wyżnych. Program zajęć został opracowany i przeprowadzony wraz z ekodoradcą  w ramach projektu zintegrowanego LIFE. Tematykę wydarzenia dostosowano do grup wiekowych tak, aby każdy uczestnik mógł zrozumieć dlaczego obecnie mamy tak duży problem z odpadami oraz jak ważne dla nas wszystkich jest czyste środowisko, szczególnie powietrze, którym oddychamy.  

Wspólnie obejrzano filmy poświęcone problemowi odpadów we współczesnym świecie oraz negatywnemu wpływowi smogu na przyrodę i zdrowie człowieka. Zarówno dzieci z młodszych klas, jak i młodzież z klas starszych z uwagą i zainteresowaniem wzięli udział w ćwiczeniu poświęconemu odpowiedniej segregacji odpadów.  

Po zajęciach edukacyjnych uczniowie udali się w teren, gdzie w sposób praktyczny pokazali, iż miejsce odpadów jest w koszu na śmieci, a nie na łące czy w rzece. W wiosenną akcję sprzątania świata zaangażowali się także uczniowie z pozostałych placówek i po raz pierwszy w tym roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Falsztyna.

Fot. UG Łapsze Niżne

Shares