Previous
Next

Lokalna uchwała antysmogowa dla centrum Miasta Nowy Targ. Władze miejskie przedstawiły założenia tej uchwały

Władze Miasta Nowy Targ na swojej stronie internetowej zamieściły założenia uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. Określone zostały w nich m.in. granice obszaru obowiązywania lokalnej uchwały antysmogowej oraz określone najważniejsze założenia lokalnej ustawy antysmogowej. Szczegóły poniżej.

Lokalna uchwała antysmogowa dla centrum Miasta Nowy Targ

Granice obszaru obowiązywania lokalnej uchwały antysmogowej wyznaczone są:

  • od zachodu ulicą Krakowską od mostu na potoku Czarny Dunajec do wiaduktu nad Aleją Tysiąclecia,
  • od południa Aleją Tysiąclecia od wiaduktu, po którym biegnie ulica Krakowska do mostu nad potokiem Biały Dunajec,
  • od wschodu potokiem Biały Dunajec od Alei Tysiąclecia do zbiegu z potokiem Czarny Dunajec,
  • od północy prawobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym potoku Czarny Dunajec od zbiegu z potokiem Biały Dunajec do ulicy Krakowskiej.

Najważniejsze założenia lokalnej uchwały antysmogowej:

  • od 1 stycznia 2022 roku – zakaz eksploatacji dla nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel;
  • od 1 stycznia 2023 roku – zaostrzone wymagania dla nowych kotłów na biomasę (emisja pyłu do 20 mg/m³) i nowych kominków (zamknięta komora spalania, automatyczna regulacja);
  • od 1 stycznia 2030 roku – zakaz eksploatacji dla istniejących kotłów i ogrzewaczy na węgiel;
  • zachowanie pozostałych terminów i wymagań obecnej uchwały antysmogowej dla Małopolski, m.in.: do 31 grudnia 2022 roku obowiązek wymiany pozaklasowych kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń niespełniających wymagań ekoprojektu (nie dotyczy ogrzewaczy o sprawności > 80%, możliwość doposażenia w elektrofiltr), natomiast kotłów 3 i 4 klasy do 31 grudnia 2026 roku.

Zgodnie z już obowiązującą uchwałą antysmogową dla Małopolski, wszystkie nowo eksploatowane kotły i ogrzewacze pomieszczeń od 1 lipca 2017 roku muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.

Link do uchwały: TUTAJ

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1997005,uchwala-nr-xlv62321-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-27-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-wprowadzen.html

źródło: UM Nowy Targ

Shares
Previous
Next