Łapsze Niżne: 31 mln złotych w budżecie na inwestycje w 2023 roku

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy Łapsze Niżne jednogłośnie przyjęła budżet na 2023 rok. Wydatki budżetu zostały ustalone na poziomie 73 062 864,88 zł z czego aż 31 664 287,07 zł (ponad 43% budżetu) to wydatki majątkowe – inwestycyjne

Planowane wydatki: .:

Pomoc Finansowa dla Powiatu Nowotarskiego – 2 952 745,07 zł
W tym:
• Budowa mostu na rzece Białce w Trybszu
• Projekt budowy chodnika przy ul. Długiej w Łapszach Niżnych
• Projekt budowy chodnika ul. Floriana w Łapszach Wyżnych
• Projekt budowy Chodnika przy ul. Tatrzańskiej w Niedzicy

Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łapsze Niżne 11 000 000,00 zł
W tym:
• Modernizacja ul. Świętej Trójcy w Trybszu
• Modernizacja ul. Św. Anny w Kacwinie
• Modernizacja ul. Leśnej w Łapszach Niżnych

Zakup samochodu do obsługi ruchu turystycznego dla ZGKiM – 160 000,00 zł
Cyfrowa Gmina – zakup oprogramowania i sprzętu do UG – 113 800,00 zł
Dotacje dla jednostek OSP na zakup wyposażenia bojowego – 67 000,00 zł
Montaż odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła – 4 442 367,00 zł
Zakup samochodu do transportu dzieci do szkół z dofinansowaniem z PFRON – 420 000,00 zł
Budowa Sali gimnastycznej we Frydmanie – 2 697 500,00 zł
Przebudowa boiska sportowego w Niedzicy 1 576 687,00 zł

Odbudowa Konserwatorska obiektów na terenie zespołu dworskiego w Falsztynie 2 020 000,00 zł
Przebudowa Domu Strażaka na cele centrum kulturalno – kongresowego w Niedzicy 2 072 500,00 zł
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy 437 142,00 zł
Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy – 3 764 546,00 zł 

Dodatkowo złożone zostały wnioski o dofinansowanie inwestycji przebudowy ul. Potok w Łapszach Niżnych, przebudowy łącznika ul. Wiśmierskiego z ul. Spółdzielców w Łapszach Niżnych.

źródło: UG Łapsze Nizne

Shares