Previous
Next

Krzysztof Jurkowski nowym sekretarzem Gminy Ochotnica Dolna

1 lipca 2024 r. Krzysztof Jurkowski został powołany przez Tadeusza Królczyka Wójta Gminy Ochotnica Dolna na stanowisko Sekretarza Gminy Ochotnica Dolna.

Krzysztof Jurkowski od 17 lat pracuje administracji samorządowej. Przez 13 lat pracował w  Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica gdzie zajmował się planowaniem przestrzennym. Najpierw pełnił funkcję specjalisty ds. planowania przestrzennego, a następnie kierownika Referatu.

Po 13 latach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica został powołany w 2019r. na stanowisko zastępcy Wójta Gminy Ochotnica Dolna oraz pełnił funkcję kierownika Zespołu ds. geodezji, planowania przestrzennego i ochrony środowiska. W obecnej kadencji samorządu jest radnym Powiatu Nowotarskiego.

Shares