Previous
Next

Kolejny etap prac budowy Stacji Budowy Uzdatniania Wody w Mizernej

W sołectwie Mizerna realizowana jest obecnie największa inwestycja na terenie Gminy Czorsztyn – Budowa Stacji Uzdatniania Wody.

Zakończyła się budowa dwóch zbiorników wody czystej ZCZ1 i ZCZ2 o pojemności V=2×500 m3 oraz budowa odstojnika wód popłucznych o pojemności V= 20 m3. Wykonano z betonu zbiornik pośredni wody surowej o pojemności V=36 m3 z wraz z komorą mętnościomierzenia. Obecnie trwają prace izolacyjne obiektów i zabezpieczenie terenu.

Środki finansowe w wysokości 6 437 818 zł Gmina Czorsztyn pozyskała Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe fundusze w wysokości zaledwie 5 % inwestycji to środki własne Gminy.
Prace prowadzone przy tej inwestycji wymagają wybudowania nowej infrastruktury i są prowadzone wieloetapowo. Cała inwestycja ma być gotowa w drugim kwartale przyszłego roku.

źródło: UG Czorsztyn

Shares
Previous
Next