Kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Jaworkach po renowacji

Zakończony został I etap modernizacji przydrożnej kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Jaworkach. Środki na prace remontowe zostały pozyskane z programu „Kapliczki Małopolskie” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Kapliczka powstała w I połowie XIX wieku i z adnotacji księdza Stefana Hura z roku 1950, który był greckokatolickim proboszczem w Jaworkach i zanotował „pobudował Zachar Burć przed 100 laty murowaną kapliczkę krytą gontem, obok mosto pod Homolami (…) Zachar Burć pobudował jeszcze jedną kapliczkę na kamieńcu pod Sączem (…) Znalazł on ongiś w lesie wielką sumę pieniędzy, a że nie znalazł ich właściciela, to na chwałę Boga wybudował te dwie kapliczki”.


źródło: FB Grzegorz Niezgoda

Shares