Już od 17 września zmiany w przepisach Prawo o ruchu drogowym. Kary za recydywę będą dotkliwe.

Już od 17 września nastąpią kolejne zmiany w przepisach obowiązujących kierowców. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Zmiany dotyczą m.in. złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat
od ostatniego wykroczenia. Mandat drogowy będzie w tym przypadku dwukrotnie wyższy. Wykroczenia, które podlegać będą „recydywie” to:przekroczenie dopuszczalnej prędkości (powyżej 31 km/h), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niewłaściwe wyprzedzanie i wjechanie na przejazd kolejowy po opuszczeniu zapór lub zapaleniu się czerwonego światła. Zmieniają się także ilości punktów karnych nakładanych przez służby za poszczególne wykroczenia w ruchu drogowym.

17 września br. wchodzą w życie ważne dla wszystkich użytkowników dróg w przepisach. To kolejny etap nowelizacji przepisów przyjętych wzeszłym roku, w tym ustawy Prawo o ruchu drogowym. To drugi etap wdrażania regulacji, (część przepisów obowiązuje już od 1 stycznia2022), których nadrzędnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Od 17 września zacznie obowiązywać zmiana sposobu kasowania zgromadzonych punktów. Obowiązywać one będą przez dwa lata na koncie kierowców popełniających wykroczenia a nie jak dotychczas przez rok. Zniesione zostają również szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Zastosowanie w przypadku najbardziej poważnych wykroczeń, skutkujących poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie mieć tzw. „recydywa”. Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy niż dotychczas.

Dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości o:

 31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych / recydywa: 1600 złotych
 41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych / recydywa: 2000 złotych
 51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych
 61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych
 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych / recydywa: 5000

złotych

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne
karanie będzie dotyczyć innych obszarów ruchu, np.:

 nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych /

recydywa: 3000 złotych;
złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 złotych /
recydywa: 2000 złotych;
wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 złotych
/ recydywa: 3000 złotych;
niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w
ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego,
rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia
pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000
złotych;
wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane,
opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000
złotych / recydywa: 4000 złotych;
wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub
jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy –
pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych;
prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub
innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 złotych /
recydywa: 5000 złotych.

Z dniem 17 września w życie wchodzi także nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Największą ilość punktów karnych (15 pkt) otrzymają kierowcy popełniający najpoważniejsze wykroczenia, za które grożą także najwyższe stawki wymienione w rozporządzeniu dotyczącym wysokości grzywien nakładanych w formie mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń.

Należy pamiętać, że w przypadku szczególnie poważnych sytuacji policjant może skierować sprawę do rozpatrzenia przez sąd. W przypadku ukarania przez sąd grzywna może wynieść nawet 30 000 złotych.

Pamiętajmy, że to czy nowe przepisy dotkną nas jako uczestników ruchu drogowego zależy wyłącznie od nas samych. To my decydujemy o naszym zachowaniu na drodze i ewentualna odpowiedzialność spoczywa na nas.

(BRD KGP / spot: KSP )

Shares