Previous
Next

Jubileusz 45-lecia działalności naukowej prof. Tadeusza M. Trajdosa

30 czerwca 2022 r. w Zamku „Dunajec” w Niedzicy odbył się uroczysty jubileusz 45-lecia działalności naukowej na rzecz Spisza prof. Tadeusz Mikołaja Trajdosa.  Podziękowania za całokształt działalności i pracy twórczej na rzecz Spisza złożyli przedstawiciele Gminy Łapsze Niżne – pan Wójt Jakub Jamróz i pani Sekretarz Gminy Joanna Słowik, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy pani Krystyna Milaniak, Prezes Związku Polskiego Spisza pan Jan Budz, Prezes Zwiazku Podhalan pan Julian Kowalczyk a także lokalni historycy, regionaliści i aktywni działacze na rzecz naszego regionu.

Podczas spotkania w towarzystwie muzyki spiskiej nie zabrakło bogatych treści merytorycznych zwiazanych z historią Spisza i prezentacji efektów pracy Jubilata, dzięki której młode pokolenie  ma możliwość sięgania do źródeł w których znajdzie rzetelną wiedzę dotyczącą m. in. historii, tradycji i zwyczajów naszych spiskich miejscowości.

Poznajcie Człowieka, który dla nas tak dużo zrobił, który odsłonił rzeczy z początków historii naszych wsi i sprawił że zasiana niegdyś przez „Budzicieili” polska świadomość narodowa zakwitła na Spiszu całym bukietem…”  – Polski Spisz


Źródło: UG Łapsze NIżne /fot. Związek Polskiego Spisza

Shares