Previous
Next

Jodła pospolita z Pienińskiego Parku Narodowego najwyższym rodzimym drzewem Polski!

Wiosną tego roku zespół w składzie dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. URK (Wydział Leśny w Krakowie, Katedra Bioróżnorodności Leśnej/ Department of Forest Biodiversity, mgr inż. Marcin Broźny (Pieniński Park Narodowy), mgr Łukasz Wilk (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) oraz Przemysław Wilk dokonali niezwykłego odkrycia. Na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego odnaleźli i pomierzyli najwyższą w Polsce jodłę (Abies alba MILL), która jest jednocześnie najwyższym drzewem spośród rodzimych gatunków.

Wysokość jodły wynosi 55,86 m (pomiar wykonano tachimetrem – optycznym instrumentem geodezyjnym), a obwód pnia na wysokości tzw. pierśnicy ma 328 cm (mierzone 1,3 metra nad poziomem gruntu). Inspiracją do poszukiwań drzew o rekordowej wysokości były wcześniejsze dane uzyskane z lidaru lotniczego i analizy przeprowadzone przez Łukasza Wilka, które zaowocowały odnalezieniem najwyższego drzewa przez Przemysława Wilka. Do tej pory miano najwyższego rodzimego drzewa w Polsce posiadała jodła rosnąca w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne (51,4 m i 412 cm obwodu).

W najbliższym tomie serii monograficznej „Pieniny – Przyroda i Człowiek” ukaże się publikacja „Pieniński Park Narodowy ostoją najwyższych jodeł w Polsce”, w której znajdzie się więcej szczegółów, w tym również metodycznych. Podczas badań stwierdzono ponad dwadzieścia jodeł które przekroczyły 50 m wysokości.
Gratulacje dla odkrywców i badaczy!
Fot. Jan Bodziarczyk
Źródło: Pieniński Park Narodowy

Shares