II Tylmanowski Dzień Regionalny

14 czerwca 2022 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. mjra H. Sucharskiego odbył się II Tylmanowski Dzień Regionalny. W imprezie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, Rady Rodziców, Związku Podhalan w Tylmanowej, twórcy ludowi, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.

W trakcie Dnia Regionalnego odczytano fragmenty aktu lokacyjnego Tylmanowej. Najmłodsze dzieci zaprezentowały przedstawienie „Jak to dawniej uczyło się dzieci”. Natomiast uczniowie z klasy III i IV, we współpracy ze Związkiem Podhalan w Tylmanowej, przedstawili, w gwarze tylmanowskiej, inscenizację pt. ,,Kapliczka”, która opowiada o pięknej tradycji strojenia kapliczek, gromadzenia się pod figurą Najświętszej Marii  Panny, śpiewania pieśni majowych i odmawiania litanii loterańskiej.

Odbył się także quiz wiedzy o Tylmanowej dla klas I-III. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych wcześniej konkursów ,,Ocalić od zapomnienia – dziedzictwo kulturowe mojej miejscowości Tylmanowej” w kategorii praca plastyczna, folder promujący miejscowość, prezentacja lub film oraz quizu wiedzy o Tylmanowej dla klas IV- VIII. Podczas uroczystości przedszkolaki oraz uczniowie zaprezentowali wykonywane przez siebie utwory, wśród których znalazły się wiersze  poetów ludowych oraz tylmanowskie piosenki i przyśpiewki.

Tylmanowscy poeci tj. Stanisława Noworolnik – dwukrotna laureatka Konkursu Literackiego ,,Piękno Małopolski – słowem opisane” i Józef  Chrobak – autor wielu ciekawych utworów związanych z naszą miejscowością, zaprezentowali swoje wiersze.

Uroczystość uświetnił występ przedstawicieli oddziału Związku Podhalan w Tylmanowej wraz z zespołem muzycznym w składzie: Bartłomiej Ciesielka – skrzypce i śpiew, Stanisław Kulasik – akordeon i śpiew. Uroczystość zakończyły przemówienia zaproszonych gości i góralski poczęstunek.

II Tylmanowski Dzień Regionalny przygotowali nauczyciele: Zofia Brzeźna, Anna Kozielec, Józefa Bodziarczyk,  Joanna Ciesielka.

Shares