Previous
Next

I sesja Rady Gminy Czorsztyn w kadencji 2024–2029

7 maja w sali obrad Urzędu Gminy Czorsztyn, odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Czorsztyn w kadencji 2024–2029. Obrady uroczyście otworzyła najstarsza wiekiem radna – Czesława Królczyk. Potem miało miejsce wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Czorsztynie – Haliny Wojtaszek.

Następnie radni odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego i złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożyło 14 radnych. Również oficjalne ślubowanie złożyła nowo wybrana Wójt Gminy Czorsztyn – Aneta Markus i od tej chwili objęła pełnoprawnie swoją funkcję. Kolejnym punktem sesji Rady Gminy Czorsztyn było wybranie z grona radnych przewodniczącego rady. Na Przewodniczącą Rady Gminy Czorsztyn wybrano Agnieszkę Klag, która poprowadziła dalszą część obrad.

Przypominamy skład Rady Gminy Czorsztyn w kadencji 2024–2029 w podziale na poszczególne okręgi:

Okręg 1 – Piotr Janczy

Okręg 2 – Konrad Janik

Okręg 3 – Czesława Królczyk

Okręg 4 – Jacek Janczy

Okręg 5 – Agnieszka Klag (Przewodnicząca Rady Gminy Czorsztyn)

Okręg 6 – Rafał Babiak

Okręg 7 – Anna Dziatkowicz

Okręg 8 – Zbigniew Koczór

Okręg 9 – Krzysztof Szczurek

Okręg 10 – Magdalena Bochniak

Okręg 11 – Marcin Dębski

Okręg 12 – Andrzej Bańkosz

Okręg 13 – Andrzej Sproch

Okręg 14 – Tomasz Skawiński

Okręg 15 – Sylwester Magiera.

Aneta Markus, po złożeniu ślubowania w krótkim przemówieniu podziękowała swoim bliskim oraz mieszkańcom za wsparcie i okazane zaufanie. Pogratulowała raz jeszcze wszystkim radnym i życzyła udanej, owocnej współpracy na rzecz lokalnego samorządu, dobra mieszkańców oraz rozwoju Gminy Czorsztyn.

źródło: UG Czorsztyn

Shares
Previous
Next