Gmina otrzyma fundusze na zatrudnienie Romów

144 tysiące złotych otrzyma w 2022 roku w ramach dofinansowania z  Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 Gmina Ochotnica Dolna na kontynuację realizacji projektu „Praca i zatrudnienie drogą do integracji” . Projekt dofinansowany z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest realizowany w gminie od 2020 roku.

W roku 2022 gmina złożyła kolejny wniosek na kontynuację projektu, który został  pozytywnie rozpatrzony i otrzymał dofinansowanie.
„W ramach realizacji projektu nastąpi kontynuacja zatrudnienia Pełnomocnika ds. romskich oraz 4 Romów, którzy będą odpowiedzialni za utrzymania i pielęgnację zieleni w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Ochotnica Dolna” – informują władze Gminy Ochotnica Dolna.

Shares