Previous
Next

Gmina Czorsztyn 2023 w liczbach

W roku 2023 łączna liczba stałych mieszkańców na dzień 31 grudnia wyniosła 7583 osoby. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy to 110 osób.

Odnotowano łącznie 64 urodzenia: 30 chłopców i 34 dziewczynki. Najpopularniejsze imiona nadawane naszym najmłodszym mieszkankom to: Oliwia, Liliana, Aniela, Maja, Mia i Jagoda. Wśród chłopców: Nikodem, Antoni, Aleksander i Leon.

W roku 2023 w Gminie Czorsztyn zmarło 49 mieszkańców – 21 kobiet i 28 mężczyzn. 
W związek małżeński w 2023 roku wstąpiło 64 mieszkańców Gminy Czorsztyn.
W 2023 roku 50-lecie ślubu obchodziło 19 par, 60-lecie ślubu 5 par, a 70-lecie pożycia małżeńskiego świętowała 1 para.

W podziale na płeć wśród mieszkańców, odnotowujemy nieznaczną przewagę kobiet: 3900, podczas gdy mężczyzn jest 3683.Najludniejszą miejscowością w Gminie Czorsztyn jest sołectwo Maniowy, tu mieszka 2241 mieszkańców. Najmniej – 126 osób zamieszkuje w miejscowości Huba.

źródło: UG Czorsztyn

Shares