Previous
Next

Gmina apeluje do mieszkańców w sprawie wałęsających się psów zagrażających bezpieczeństwu ludzi

Władze Gminy Czorsztyn apelują do swoich mieszkańców w sprawie wałęsających się psów, które zagrażają bezpieczeństwu dzieci i innych mieszkańców gminy i zobowiązują wszystkich właścicieli do zamykania psów na terenie posesji.

„W zdecydowanej większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne„ psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez naszych mieszkańców. Za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel.

 Obowiązek ten wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego (art.431), z którego wynika, że w przypadku wyrządzenia szkody przez psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

 Ponadto zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany”.

W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat karny na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia”- informują na swojej stronie władze Gminy Czorsztyn.

Shares
Previous
Next