Previous
Next

Ekopracownia w Kluszkowcach oficjalnie otwarta

6 listopada br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kluszkowcach miało miejsce oficjalne otwarcie nowo utworzonej ekopracowni. Dzięki temu, uczniowie będą realizować zajęcia, podczas których, poszerzą swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju. Celem tych lekcji jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży.

Ekopracownia została wyposażona w nowe meble, interaktywne plansze ścienne, a także różnego rodzaju pomoce dydaktyczne z zakresu ochrony środowiska czy przyrody. Do zajęć edukacyjnych służyć będą m.in. zestawy demonstracyjno-doświadczalne z zakresu odnawialnych źródeł energii, preparaty mikroskopowe zawierające komórki i tkanki człowieka oraz tkanki zwierzęce. Zestawy obejmujące kolekcje skamieniałości, gry edukacyjne, interaktywne maty, mikroskopy do przeprowadzania doświadczeń i obserwacji.

Uczniowie z klasy III a i II b przygotowali z okazji otwarcia ekopracowni program artystyczny. Opowiedzieli o potrzebie dbania o środowisko, o wpływie zanieczyszczenia na zdrowie ludzi i zwierząt, o tym, jaki wpływ na środowisko obecnie i w przyszłości ma znajomość prostych zasad szacunku do przyrody.

Ekopracownia dofinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 49 400,00 zł.

z/UG Czorsztyn

Shares