Previous
Next

Dzień Wagarowicza zakończyły na komendzie

Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii ujawnili w parku trzy nastolatki pod wpływem alkoholu. Dziewczyny trafiły do nowotarskiej komendy, a następnie zostały przekazane rodzicom.

Wczoraj był pierwszy dzień kalendarzowej wiosny i związana z nim tradycja organizowania przez dzieci i młodzież szkolną tzw. „Dnia Wagarowicza”.  W tym dniu policjanci prowadzili działania prewencyjne, a szczególnym nadzorem objęli miejsca w rejonie szkół, parki, skwery, tereny przywodne, galerie, punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Podczas prowadzonych działań policjanci z nowotarskiej komendy na co dzień zajmujący się profilaktyką, w południe w Parku Miejskim w Nowym Targu ujawnili trzy nastolatki pod wpływem alkoholu. Dwie w wieku 14 i 16 lat z powiatu tatrzańskiego, trzecia 15-latka z powiatu nowotarskiego. Dziewczyny najpierw trafiły do komendy, a następnie po wykonaniu czynności zostały przekazane pod opiekę rodziców. Zgodnie z ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich to właśnie wagary i picie alkoholu, są przejawami demoralizacji. 

Nieletni odpowiadają przed sądem rodzinnym, który wobec nieletniego może zastosować środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze. Środkami wychowawczymi jest upomnienie, zobowiązanie do określonego postępowania, nadzór odpowiedzialny rodziców albo opiekuna nieletniego, nadzór organizacji społecznej, nadzór kuratora sądowego, skierowanie do ośrodka kuratorskiego, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, przepadek przedmiotów pochodzących z czynu zabronionego, umieszczenie w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej, umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym. Natomiast środkiem leczniczym jest umieszczenie w zakładzie leczniczym, a środkiem poprawczym jest umieszczenie w zakładzie poprawczym.

źródło: KPP Nowy Targ

Shares