Doposażenie schroniska młodzieżowego w os. Ustrzyk w Ochotnicy Górnej

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinasowanie w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy” na realizację zadania pt. „Doposażenie placówki oświatowo – wychowawczej”. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym. Wysokość otrzymanych środków to 50 000 zł.

Zadanie będzie polegało na doposażeniu szkolnego schroniska młodzieżowego w os. Ustrzyk w Ochotnicy Górnej w niezbędne sprzęty, które umożliwią codzienne funkcjonowanie uchodźców z Ukrainy.

W ramach zadania zostaną zakupione: komputer z drukarką, krzesła, materace, kołdry, poduszki oraz tablica multimedialna.

Poprzez wyposażenie schroniska wzrośnie standard  warunków noclegowych i zwiększy się potencjał tego miejsca. Bezpośrednim efektem realizacji zadania będzie utworzenie 30 miejsc przeznaczonych do zakwaterowania. Ponadto powstanie świetlica dla wszystkich dzieci z Ukrainy, w której będą mogły twórczo i kreatywnie spędzać wolny czas.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

źródło: UG Ochotnica Dolna

Shares