DOFE 2022 w Tylmanowej

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2022 (DOFE) w piątek 7 października można było zobaczyć jak działa na co dzień niedostępna dla osób z zewnątrz a współfinansowana z funduszy unijnych oczyszczalnia ścieków w Tylmanowej.

O tym jak wygląda cześć technologiczna oczyszczalni, urządzenia wykorzystywane w tej technologii oraz procesy wspomagające oczyszczanie (mechaniczne, biologiczne) dowiedzieli się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej. Były pytania do przewodnika, podsumowanie wizyty i wiele upominków dla uczestników.

Warto przypomnieć, że budowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej była realizowana przez Gminę Ochotnica Dolna, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Źródło: Gmina Ochotnica Dolna

Shares