Previous
Next

Cyberbezpieczny Samorząd- Gmina Krościenko nad Dunajcem z dofinansowaniem blisko 550 tysięcy złotych

Wniosek gminy Krościenko nad Dunajcem został pozytywnie zweryfikowany w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd, którego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

„Wzmocnienie poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Krościenko nad Dunajcem” zakłada realizację zadań w trzech obszarach:

Organizacyjnym (m. in. przeprowadzenie audytu systemów zarządzania bezpieczeństwem, analiz ryzyka, polityk bezpieczeństwa informacji oraz audytu podatności infrastruktury technicznej urzędu)

Kompetencyjnym (m. in. szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa powiązane z testami socjotechnicznymi dla pracowników Urzędu Gminy oraz specjalistyczne szkolenia administracyjne),

Technicznym (m. in. zakup klastra serwerów wraz macierzami, zakup i wdrożenie serwerów NAS do backupów, zakup urządzeń do zasilania awaryjnego oraz aktualizacja posiadanego oprogramowania do zarządzania infrastrukturą informatyczną).

Gmina Krościenko nad Dunajcem na realizację zadania otrzyma 100 % dofinansowanie w wysokości: 549 225,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

źródło: UG Krościenko nad Dunajcem

Shares
Previous
Next