90 lat temu powstało Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na Rzece Dunajec!

90 lat temu, 18 lutego 1934 roku powstało Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na Rzece Dunajec, które zajęło się organizacją funkcjonującego już od blisko od 200 lat spływu Przełomem Dunajca – największej atrakcji Pienin.

Oprócz organizacji i obsługi ruchu turystycznego na rzece Dunajec i propagowania flisactwa pienińskiego, Stowarzyszenie zajmuje się pielęgnowaniem kultury i tradycji wyrażającej się w strojach regionalnych, śpiewach, muzyce i legendach pienińskich.

Świadczenie usług turystycznych na najwyższym poziomie ma swoje odzwierciedlenie w dużym ruchu turystycznym. Flisacy pienińscy przewożą rocznie ponad 300 tys. osób. Coraz więcej przybywa turystów zagranicznych.

Spotkanie założycielskie stowarzyszenia odbyło się 18 lutego 1934 w Sromowcach Niżnych. 90 lat po tamtym spotkaniu, 18 lutego 2024 odbędzie się Uroczyste Walne Zgromadzenie Delegatów.

Materiał na podstawie informacji Małopolskiej Informacji Turystycznej

Shares