6,7 mln złotych z rządowej dotacji na budowę mostu w Trybszu

16 lutego 2022r  Wojewoda Małopolski –Łukasz Kmita,  ogłosił wyniki  kolejnego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, do którego wnioski składane były w sierpniu ubiegłego roku.Powiat Nowotarski szczególnie zabiegał o uzyskanie refundacji na zlecone już wtedy roboty polegające na budowie mostu na Białce w Trybszu i przebudowie półkilometrowego odcinka drogi stanowiącego najazdy na obiekt. Kontrakt opiewał na prawie 13,5 miliona złotych, z czego prawie połowa kwoty stanowiła pomoc finansową ze strony Gminy Łapsze Niżne.

Pierwotnie powiat miał rozpocząć roboty w lipcu 2021 roku, lecz na wniosek gminy termin rozpoczęcia robót został przesunięty najpierw na koniec listopada, a później na koniec lutego 2022 roku. Gmina chciała ten czas wykorzystać na wykonanie drogi, która mogłaby połączyć Trybsz z Krempachami i znacząco skrócić planowane drogi objazdowe, którymi mieli poruszać się kierowcy podczas budowy mostu. Niestety wysiłki gminy udaremnione zostały oporem ze strony mieszkańców Krempach. Wobec nacisków mieszkańców swojej gminy wójt Łapsz zdecydował się o budowie mostu zastępczego, który powstać miał przed rozpoczęciem robót prowadzonych przez powiat od marca.

 – Refundacja, która pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, znacząco zmienia obecny rozkład środków, które samorządy planowały przeznaczyć na budowę mostu w Trybszu – mówi Tomasz Moskalik, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.
–  W zasadzie udało się nam przywrócić sposób finansowania sprzed roku, kiedy to z tych samych rządowych naborów oczekiwaliśmy dofinansowania na realizację tej inwestycji. Wtedy budowa mostu została co prawda zakwalifikowana do dofinansowania, lecz znalazła się na liście rezerwowej, zadań czekających na oszczędności. Zarząd i Rada Powiatu wraz z wójtem Jamrozem podjęli wtedy decyzję o przeznaczeniu potężnych środków własnych na budowę mostu, który stanowi jedną z kluczowych przepraw dla Spisza. Wciąż jednak zabiegaliśmy o dofinansowanie i jak widać, nasze starania okazały się skuteczne. Co prawda wniosek o refundację w imieniu Powiatu składał Powiatowy Zarząd Dróg i to Powiat jako inwestor otrzymał to dofinansowanie, lecz nie sposób nie zaznaczyć olbrzymiego  zaangażowania naszych lokalnych parlamentarzystów,  Wojewody Małopolskiego i Wójta Jamroza, którzy wspierają inwestycję na kążdym jej etapie, za co serdecznie dziękuję.

Zadanie pn. – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w km od 1+840,00 do km 2+305,00 (obiekt mostowy w km 2+131,50) w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski/ Gmina Łapsze Niżne” otrzymało dofinansowanie wynoszące połowę wartości zadania, tj. prawie 7 milionów złotych.

– Teraz aby skonsumować dofinansowanie, musimy skoncentrować się na terminowym zakończeniu inwestycji – dodaje Moskalik – Nie możemy sobie pozwolić na choćby tygodniowe opóźnienie rozpoczęcia robót. Harmonogram jest napięty, lecz wciąż realny.
źródło: UM w Nowym Targu

Shares