Previous
Next

3 kwietnia 1940 roku rozpoczęła się zbrodnia katyńska. Wśród 22 tysięcy zamordowanych byli mieszkańcy Szczawnicy i Krościenka nad Dunajcem

3 kwietnia 1940 roku rozpoczęły się masowe egzekucje polskich jeńców przebywających w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Tego dnia wyruszył pierwszy transport polskich oficerów, więźniów z obozu w Kozielsku do stacji Gniazdowo. Stamtąd jeńcy byli przewożeni autobusami więziennymi do lasu katyńskiego, gdzie byli mordowani strzałem w tył głowy. Sowieci zamordowali 22 tys. polskich oficerów w Katyniu i innych miejscach kaźni na Wschodzie.

Wśród zamordowanych w Katyniu, Miednoje, Kozielsku i Ostaszkowie byli mieszkańcy Pienin m.in. Szczawnicy, Krościenka nad Dunajcem i innych miejscowości z terenu Pienin.

W Szczawnicy dla upamiętnienia zamordowanych przez NKWD w Twerze w 1940 roku mieszkańców miasta: aspirantów policji Jana Mastalskiego i Antoniego Zachwiei w 2011 roku zostały przy po obu stronach pomniku w ramach programu „Katyń … ocalić od zapomnienia” w listopadzie 2011 r. posadzone dwa Dęby Pamięci.

Wśród zamordowanych w 1940 roku na Wchodzie znaleźli się m.in.


BURTAN Władysław Józef, ppor. rez., ur. 9 III 1910 roku w Czarnym Dunajcu. Absolwent Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu

CIĘCIEL Stanisław, płk w st. sp, ur.12 XI 1885 r. Krościenku nad Dunajcem. Prezes Najwyższego Sądu Wojskowego. Zamordowany w 1940 r. w Katyniu. Pośmiertnie został awansowany do stopnia generała brygady z postanowienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

GIEŁCZYŃSKI Andrzej, ppor. rez., ur. 28 XII 1913 r. w Nowym Targu. Absolwent Gimnazjum w Nowym Targu (1931).

TOMASZEWSKI Witold, ppor. rez., s. Juliana i Marii z Michałowskich, ur. 21 IX 1906 r. w Krościenku n. Dunajcem. Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Lwowskiej, gdzie uzyskał dyplom inżyniera.

BEŁTOWSKI Józef, por. piech. st. spocz. ur. 19 II 1888 roku w Nowym Targu. Absolwent seminarium nauczycielskiego. W latach 1912-1914 w Drużynach Sokolich, plutonowy, instruktor w Drużynach Podhalańskich. W czasie I wojny światowej w armii austro-węgierskiej.

BOBEK Józef, posterunkowy PP, ur. 4 IX 1912 roku w Nowym Targu. Ukończył sześć klas gimnazjum. W Policji Państwowej od 25 kwietnia 1936 r.,

Shares