Problemy z wylotem do Wielkiej Brytanii

Osoby posiadające jednocześnie obywatelstwo Polskie i innego kraju, mogą niekiedy przeżyć niemiłe zaskoczenie podczas przekraczania granicy. Funkcjonariusz Straży Granicznej, ma obowiązek nie zezwolić na wyjazd z Polski obywatelowi RP, który

Czytaj więcej...

Problemy z wylotem do Wielkiej Brytanii

Osoby posiadające jednocześnie obywatelstwo Polskie i innego kraju, mogą niekiedy przeżyć niemiłe zaskoczenie podczas przekraczania granicy. Funkcjonariusz Straży Granicznej, ma obowiązek nie zezwolić na wyjazd z Polski obywatelowi RP, który

Read More »