Zgłoś się do projektu i wróć do pracy!

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to projekt realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. Program umożliwi przekwalifikowanie zawodowe zapewniające uzyskanie

Czytaj więcej...

Zgłoś się do projektu i wróć do pracy!

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to projekt realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. Program umożliwi przekwalifikowanie zawodowe zapewniające uzyskanie

Read More »