200 tysięcy złotych na budowę dźwigu w urzędzie

Miasto i Gmina Szczawnica otrzymała grant w wysokości 200 tysięcy złotych w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

źródło: UM Szczawnica

Shares