Previous
Next

201 lat temu rodzina Grossów kupiła Krościenko

201 lat temu w 1822 roku, po śmierci wdowy po ostatnim staroście czorsztyńskim dobra starostwa zostały podzielone na tzw. dominia oraz wystawione na sprzedaż. Dominium krościeńskie w drodze licytacji nabyła rodzina Grossów w 1822 roku. W skład dominium wchodziły: Krościenko, Grywałd oraz Tylka.

Krościenko źródło: polona.pl

W latach 1827–1829 Henryk Gross nabył dwa źródła, nakrył je szopą i postawił obok dom gościnny dla letników. Spółka Uzdrowiska Krajowe chciała zbudować w tym okresie zakład zdrojowy, jednak do realizacji tego planu nie doszło, Grossowie nie zaproponowali terenu pod lokalizację.

Gross nie był zainteresowany budową uzdrowiska. Planował sprzedawać wody ze źródeł wysyłkowo, wydzierżawił źródła Żydom. Późniejsi właściciele miejscowości, Dziewolscy, również nie inwestowali w rozwój uzdrowiska. Kuracjuszy było niewielu, w 1864 roku 81 osób, nie zapewniano im opieki lekarskiej, nie zbudowano parku. Sprzedaż wody ze źródeł napotykała na przeszkody w postaci konfliktów z władzami, dochodziło do przerw w wysyłce[18]. W efekcie zalążkowe uzdrowisko nie rozwinęło się, zakład sprzedający wodę upadł, Krościenko nie stało się miejscowością uzdrowiskową.

Krościenko źródło: polona.pl

W latach 1855–1867 istniał powiat krościeński z siedzibą w Krościenku. W skład powiatu wchodziły 33 miejscowości m.in.: Szczawnica, Czorsztyn, Kamienica oraz Łącko. W mieście utworzono urząd skarbowy, sąd (przetrwał do roku 1955) oraz urząd pocztowy. W roku 1867 powiat krościeński zlikwidowano, a wchodzące w jego skład miejscowości włączono do powiatów nowotarskiego, sądeckiego oraz limanowskiego.

W latach 1973–1982 było częścią, wraz z pobliską Szczawnicą, administracyjnie utworzonego miasta Szczawnica-Krościenko. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego. Współcześnie miejscowość jest siedzibą gminy Krościenko nad Dunajcem – składa się z trzech sołectw: Krościenko-Centrum, Krościenko-Zawodzie i Kąty-Niwki.

źródło: wikipedia.pl

Shares