Previous
Next

182 letni dwór Berskich w Tylmanowej wciąż czeka na remont

Do 22 kwietnia br. można składać oferty w przetargu na remont zabytkowego dworu Berskich w Tylmanowej. Popularna „Bajka”, bo wielu mieszkańców obiekt ten zna pod tą nazwą czeka na remont, bo z każdym dniem stan 182 letniego budynku się pogarsza. Pierwszy przetarg na remont dworu w Tylmanowej w ramach polsko – słowackiego projektu miał miejsce listopadzie 2021 roku, ale nie udało się wówczas wyłonić wykonawcy inwestycji. Najtańsza ze złożonych ofert przekraczała założone przez gminę wydatki na tą inwestycję aż o 4 miliony złotych.

Dwór Berskich w Tylmanowej, lata 70. XX w. / fot. UG Ochotnica Dolna

Remont dworu w Tylmanowej ma odbyć się w ramach projektu „W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko – słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze”. Ma on zostać dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Wkład własny gminy Ochotnica Dolna ma być na poziomie ok. 15 % inwestycji. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Czerwonym Klasztorem.

Pierwszy przetarg Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej ogłosił we wrześniu 2021 roku z datą rozstrzygnięcia w listopadzie. Do przetargu zgłosiło się trzech oferentów, ale zaproponowane przez nich kwoty znacząco odbiegały od założonego przez Gminę budżetu na realizację tej inwestycji.

Dwór Berskich w Tylmanowej, stan aktualny / fot. UG Ochotnica Dolna

Do pierwszego przetargu zgłoszone zostały trzy oferty opiewające na: 10,5 mln zł, 11,2 mln. zł i 18 mln zł. Najtańsza z ofert przekraczała o 4 miliony złotych nasze możliwości finansowe przy realizacji tej inwestycji. 1 kwietnia br. ogłosiliśmy drugi przetarg i czekamy na jego rozstrzygnięcie. Do 22 kwietnia można składać oferty. Już teraz nie jest łatwo na rynku budowlanym. Ceny materiałów budowlanych i usług poszły znacząco w górę. A nam bardzo zależy, żeby ten projekt się udał i był realizowany, bo zdarliśmy ręce żeby ten projekt uruchomić. Pracowaliśmy nad nim 2 lata, odbyło się około 100 spotkań roboczych dotyczących tego projektu. Liczymy na to, że w tym przetargu uda nam się wyłonić wykonawcę i prace przy dworze ruszą w niedługim czasie ” – mówi Tadeusz Królczyk, wójt Gminy Ochotnica Dolna, na terenie której znajduje się dwór Berskich.

Dwór Berskich w Tylmanowej, stan aktualny / fot. UG Ochotnica Dolna

W założeniu jest gruntowny remont wzniesionego w 1840 roku przez Wiktora Berskiego, właściciela majątku w Tylmanowej dworu. 182 letni budynek mający 318 metrów kwadratowych powierzchni i 984 metry powierzchni całkowitej ma przejść gruntowną modernizację i po przebudowie ma służyć jako obiekt obiekt użyteczności publicznej o funkcji muzealnej i wystawienniczej. Rewitalizacji ma także zostać poddany zabytkowy, 2 hektarowy park przy dworze.

Pierwsze, doraźne prace remontowe dworu zaczęły się w 2018 roku. W 2020 roku na ścianach dworu odkryte zostały freski i malowidła, co wydłużyło czas do rozpoczęcia procedur przetargowych, bo odkryciu musiał przyjrzeć się konserwator zabytków. Znalezisko okazało się cennym materiałem koniecznym do zachowania podczas remontu w dworku rodziny Berskich. Kierownik Delegatury w Nowym Targu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie zalecił pogłębione badania stratygraficzne fresków i malowideł. Przeprowadzone zostały także działania związane z odpowiednim przygotowaniem zabytku do podjęcia w nim robót budowlanych.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami i dwór zostanie wyremontowany w ramach projektu z przeznaczeniem na działalność muzealnej i wystawienniczej przez 5 kolejnych lat jego utrzymanie i wszelkie koszty z tym związane będą w gestii gminy. Gmina nie będzie mogła przez 5 lat w żaden sposób zarabiać na tym obiekcie. Podobnie było m.in. z kasztelem w Szymbarku, który również był odrestaurowany w ramach projektu. Przez 5 lat zwiedzający kasztel mogli wchodzić do niego bezpłatnie a zarządzający nim nie mógł zarabiać na tym obiekcie.

Zgodnie z planem inwestycja miałaby zostać zrealizowana do końca lipca 2023 . Termin składania ofert upływa 22 kwietnia o godz. 09.00

Historia dworu

Dwór wybudował w roku 1840 Wiktor Berski, właściciel majątku w Tylmanowej. Majątek ten został przejęty za długi od rodziny Kołodziejskich, dziedziców w Ochotnicy. Powstał wówczas okazały, klasycystyczny budynek z gankiem wspartym na czterech kolumnach. Rodzina Berskich zamieszkiwała dwór nieprzerwanie aż do roku 1945, kiedy komunistyczna władza odebrała im budynek oraz rozparcelowała pomiędzy chłopów majątek dworski. W dawnym budynku dworskim urządzono kolejno szkółkę rolniczą, posterunek milicji oraz magazyn spółdzielni rolniczej. W roku 1954 budynek zakupiło przedsiębiorstwo „Mostostal”. W roku 1998 zaniedbany i ogołocony z wyposażenia dworek odkupiła od poprzedniego właściciela gmina Ochotnica Dolna.

Shares